HOW WE WORK

מדי יום אנו שוקדים על תכנון של סביבות עבודה.

תהליך העיצוב שלנו מתחיל בהיכרות בינינו לביניכם. אתם תספרו על הצרכים היחודיים שלכם ועל השפה המיתוגית של החברה ואנו נבחן יחדיו את תקציב הפרויקט. נתעדכן במתרחש כיום בעולם בתחום המשרדים ונשוחח על סביבות עבודה חדשות ומתקדמות. כמובן שהיכרות זו גם תכלול את הצרכים הפונקציונליים מחד ואת תנאי המבנה הפיזיים מאידך.

נכנס ב – ZOOM IN ונתייחס לסביבת העבודה של העובד, ונצא ב – ZOOM OUT לסביבת העבודה המשותפת. נתכנן את אזורי העבודה האישיים הדורשים ריכוז מקסימלי, את האזורים לעבודה המשותפת ולשיתופי פעולה יצירתיים בין העובדים ואת שטחי הפנאי עבור הגיבוש החברתי ותחושת השייכות לארגון.

בסקיצות הראשונות שנציג תהיה התייחסות לחלוקת חלל נכונה ומערך ההתנהלות. נבדוק את כיווני האור שנכנס מבחוץ, ואת הנוף שמשתקף מבפנים. נדאג לשלב בין התאורה הטבעית, הטכנית ולבין התאורה הדקורטיבית. נתייחס לניצול וחסכון בתאורה ולטמפרטורת האור.

שעות רבות מוקדשות גם לצד הביצועי והטכני של הפרויקט – שימת לב לערכים אקוסטיים וארגונומיים, פרטים טכניים, דרישות מערכות אלקטרו-מכניות ועבודה משותפת עם מהנדסים ויועצים. ברור לנו כי כל אלו משפיעים מאוד על תפוקת העובד ועל התחושה בסביבת העבודה.

נהיה ערים לדרישות העולם העסקי ונשתמש בנסיון שצברנו בליווי חברות מובילות במשק – נבין את חשיבותו של תקציב הפרויקט, חוסר ההתפשרות על תכנון יעיל ועמידה בלוחות הזמנים. נכין כתב כמויות מפורט ויסודי, ונלווה אתכם בכל שלבי הביצוע וגם לאחר האכלוס.

והנה, התוצאה הסופית הינה חלל מעוצב בהתאמה אישית בעלת מסר שיווקי מדויק, סביבת עבודה יעילה וחווית משתמש ייחודית.

עכשיו כשאנו כבר מכירים – אפשר להתחיל.